Ved koncerter af en times varighed har Herregaardstrioen gode erfaringer med et repertoire, som falder i to dele:
1) En afdeling med musik af Rasmus Storm arrangeret for viola d'amore, barokguitar og kontrabas.
2) En afdeling med nordisk folkemusik, fra allerældst til allernyest, arrangeret for nyckelharpe, klassisk eller 12-strenget guitar og kontrabas.
Her kan man fx. høre kompositioner af Eric Sahlström, Thorbjorn Näsbom, Georg Riedel og Åsa Jinder.

Er koncerten af længere varighed, eller er der et særligt ønske derom, kan der indgå musik af 
C. M. Bellmann, J. S. Bach, G. F. Händel og Gabriel Fauré

Specielle opgaver. Herregaardstrioen påtager sig gerne specielle opgaver samt at akkompagnere fællessalmer ved kirkekoncerter.

Uropførelse. En Habanera skrevet til Herregaardstrioen, af Karsten Pultz uropførtes ved koncerten i Virring Kirke 12. april 2007. Læs mere...

item3
Storm39

Eksempel fra Rasmus Storms håndskrevne nodebog. Kun selve melodilinien er kendt. Se dette og en masse andet nodemateriale på Dansk Folkemindesamling

item3a1
Rasmus Storm var en bondesøn og købmandskarl, som levede i 1700-tallet og Fyn. Med sin nodebog har han givet eftertiden et stort antal dansemelodier.
Herregaardstrioen interesserer sig meget for denne spillemand og ønsker at udbrede kendskabet til ham.
"Rasmus Storms nodebog" er den ældste håndskrevne nodebog i Dansk Folkemindesamlings eje.
I danske spillemandskredse anses den for at være en af landets væsentligste samlinger af 1700-tals dansemusik.
Allerede i 1700-tallet var de danske spillemænd stærkt påvirkede af tidens tendenser i Centraleuropa.
Hos Rasmus Storm finder vi således satsbetegnelser som bourrée, murchy (svarer til rigaudon), march samt et stort antal menuetter.
item3a1a

Tilbage til Herregaardstrioens forside hvor du kan høre eksempler på trioens musik.

Repertoiret
Herregaardstrioen

Herregaardstrioen er mere end en trio

Vi er glade for at Århus Symfoniorkester i rækken af kammerkoncerter i Musikhusets foyer, har givet os mulighed for at arbejde med den udvidede Herregaards-Trio, som tidligt fik sit eget navn, Herregaards-Kapellet. Vi har kvitteret for det ved ved hver koncert at sætte focus på forskellige aspekter af folke-/spillemandsmusikken, hvilket har været en anspore til at forny repertoiret fra gang til gang.

Ved disse koncerter, hvoraf vi foreløbig har spillet tre og nummer fire er fastlagt til at skulle finde sted 9. september 2009, har vi rettet blikket mod i første omgang den finske gruppe JPP, senere mod andre verdensdele med musik af bl.a. Astor Piazzolla, dernæst på originale kompositioner og arrangementer skrevet til os og/eller af os. Ved den kommende koncert vil vi specielt interessere os for kendte og elskede danske spillemandsnumre. Læs om Herregaardskapellet her..

item3a