KarstenogJacob2

Komponisten og musikeren, Karsten Pultz kendes givetvis af mange lokale, da han er bosiddende i området. Men hvad færre sikkert er klar over er, at hans kompositioner høster stor anerkendelse såvel nationalt som internationalt.

Karsten Pultz skriver selv, at han er født 1967. Påbegyndte trompetstudiet på DJMK som 17-årig. Skiftede efter 3 år hovedfag og tog musiklærereksamen med klaver som hovedfag. Har undervist på musikskoler og i anden sammenhæng siden 1984. Var meget optaget af komposition, og fik opført flere mindre kammermusikværker i studietiden. Modtog som sidefag undervisning af professor Karl Åge Rasmussen i komposition. Har de sidste 3 år genoptaget kompositionsvirksomheden efter en længere pause. Har fået opført musik af Esbjerg Ensemble, og har på det seneste fået opført 2 større kammermusikværker med messingblæsere fra Det Kongelige Kapel. Senest er det ene af disse værker også blevet spillet på Julliard i New York.    

Af naturlige årsager skriver K. Pultz hovedsagligt for messingblæsere, men vover sig, på opfordring, gerne ud i at skrive for andre instrumenter. 

Vi er glade for at have fået lov at uropføre Habaneraen.

Koncert Virring Kirke 12. april 2007
Uropførelse af Karsten Pultz' Habanera

Herregaards-Trioen er et ensemble med stor spændvidde i repertoiret. Det er allerede vist ved de to koncerter i Musikhusets foyer.

item3

I den smukke kirke, en af landets ældste, havde vi den fornøjelse at uropføre en Habanera, skrevet af Karsten Pultz specielt til os.

item3a1a

Tilbage til Herregaardstrioens forside hvor du kan høre eksempler på trioens musik.

item3a1a1

Karsten og sønnen Jacob

Herregaardstrioen